Haldun Boz
Yönetim Kurulu Başkanı
Umut Boz
CEO
Hale Gözüpek
Yönetim Kurulu Üyesi
Şerife Boz
Yönetim Kurulu Üyesi